Branding for a Slovenian student organization IZS (Iniciatíva zahraničných študentov na podporu učiteľov)
Adobe Illustrator.
Back to Top